image
image
image
image

Něco málo o nás...

"Zpívat nebo hrát divadlo?", přemýšleli v roce 1971 vrbenští učitelé. Většina se přiklonila ke zpěvu, a tak vznikl Smíšený pěvecký sbor vrbenských učitelů. Navázal na tradici sborového zpívání ve Vrbně pod Pradědem, které tu existovalo už před téměř 110 lety

Původně byli členy pouze učitelé vrbenských škol, v průběhu činnosti se přidávali další zpěváci jiných povolání a z jiných míst v okolí Vrbna pod Pradědem. Lidi různého věku i rozmanitých profesí tu spojuje láska k hudbě a záliba ve společném zpívání.

Svou kvalitu prokazuje také účastí na mnoha mezinárodních soutěžích a festivalech doma i v zahraničí, kde dostal řadu významných ocenění. Prvního velkého úspěchu dosáhl soubor v roce 1990 Athénách, kde v silné konkurenci obsadil 4. místo, dále např. Zlaté pásmo na Pražských sborových dnech (1995), dvě zlatá a tři stříbrná ocenění z olomouckých Svátků písní – "Iuventus Mundi Cantat" (1997, 1998, 1999), Zlaté pásmo a zisk titulu "Vítěz kategorie" na soutěži "Pražské sborové dny" (1999), stříbrné pásmo na Adventním festivalu v Praze (2000), 2 bronzové medaile z festivalu ve finském Tampere (2001), 4. místo na soutěži v Ankaře v Turecku (2005), 2 stříbrná pásma v mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc 2009 a 3 stříbrná pásma na tomtéž festivalu v roce 2015.

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem (zkratkou PSMV) vystupoval téměř po celé Evropě, mimo jiné na Slovensku, v Polsku, Německu, Řecku, Itálii, Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, Francii, Finsku, Turecku, Holandsku, Belgii, Lucembursku. Na svých cestách získali zpěváci řadu nových přátel a příznivců svého zpívání, a proto se do některých zemí stále se svými koncerty vrací.

PSMV pravidelně spolupracuje s nahrávacími studii, první CD bylo vydáno v roce 1996, dosud vydal pěvecký sbor 5 různě tématicky zaměřených CD. Pořizuje také záznamy z pravidelně pořádaných mezinárodních festivalů pěveckých sborů ve Vrbně pod Pradědem.